Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 35 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa europejska o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR), sporządzona w Genewie dnia 15 listopada 1975 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1984-09-14
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 35 z 1985


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 35 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 38 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1985 r. w sprawie ubezpieczenia ustawowego budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 39 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1985 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 37 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 36 z 1985

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1985 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Umowy europejskiej o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR), sporządzonej w Genewie dnia 15 listopada 1975 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-13 poz. 1537

  Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 9 poz. 183

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-08 poz. 257

  Międzynarodowa Umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r., sporządzona w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1364

  Dokument Wypowiedzenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), sporządzonej w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-16 poz. 61

  Umowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związane z tym warunki, podpisana w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencja o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzona w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.