Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 55 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1985 r. w sprawie rodzajów szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania i eksploatacji urządzeń wodnych nie wymagających pozwolenia wodnoprawnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1985-03-11
Data wejscia w życie:1985-04-05
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 55 z 1985


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 55 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 56 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 58 z 1985

  Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 18 marca 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 54 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 57 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 1985 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-11 poz. 1585

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-29 poz. 1538

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-11 poz. 1652

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych

 • Monitor Polski 2002 nr 57 poz. 785

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych w 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-28 poz. 1276


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.