Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 80 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1985-04-23
Data wejscia w życie:1985-05-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 80 z 1985


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 80 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 83 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie wyłączenia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 81 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 79 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 78 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie podatku wyrównawczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 82 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 10 kwietnia 1985 r. w sprawie zasad, trybu i terminu zwrotu cła pobranego od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 77 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent.

porady prawne online

Porady prawne

 • Urlop macierzyński a urlop wypoczynkowy

  Pracownica w okresie kolejnych urlopów wychowawczych urodziła dwoje dzieci. Korzystała z urlopów macierzyńskich. Czy za okresy tych urlopów macierzyńskich nabyła prawo (...)

 • Plan urlopów za zatrudnienie na okres próbny

  W mojej firmie do końca grudnia pracownicy zapoznali się z planem urlopów. W styczniu przyjęty został pracownik na okres próbny 3 miesięcy. Czy ten pracownik też będzie (...)

 • Urlop w terminie niezgodnym z planem urlopów

  Co zrobić jeżeli pracownik zatrudniony na stanowisku głównego księgowego nie chce wykorzystać urlopu w wyznaczonym terminie, uzasadniając to faktem, iż ma czas na (...)

 • Okres rozliczeniowy urlopów wypoczynkowych

  Czy pracodawca może zmienić sposób rozliczania urlopów i przyjąć okres rozliczeniowy np. od maja do maja następnego roku?

 • Odmowa udzielenia urlopu

  Czy pracodawca może wstrzymać na pewien czas udzielanie urlopów wypoczynkowych? Jeśli tak, to kiedy i na jakich warunkach? Czy powinien wówczas podać przyczynę takiej (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-11 poz. 957

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie urlopów żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-08 poz. 773

  Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dodatku rodzinnym w 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-17 poz. 550

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-12 poz. 290

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-17 poz. 1425

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.