Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 81 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1985-04-23
Data wejscia w życie:1985-05-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 81 z 1985


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 81 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 83 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie wyłączenia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 80 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 79 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 78 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie podatku wyrównawczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 82 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 10 kwietnia 1985 r. w sprawie zasad, trybu i terminu zwrotu cła pobranego od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 77 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nauka zawodu młodocianego pracownika

  W maju uczennica przerwała praktyczną naukę zawodu i naukę w firmie X. W tym samym miesiącu osiągnęła 18 lat. W miesiącu grudniu postanowiła ukończyć szkołę (...)

 • Zwolnienie pracownika młodocianego

  Jaki jest termin rozwiązania umowy z młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego, który zatrudniony jest od trzech miesięcy, jednakże już po pierwszym (...)

 • Osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy

  Dotyczy ustawy o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Ja prowadzę działalność gospodarczą. Moja małżonka pracuje u mnie na umowie (...)

 • Pracownicy młodociani a stan zatrudnienia

  Na dzień dzisiejszy zatrudniamy 17 osób (w tym młodocianych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego). Chcielibyśmy zatrudnić jeszcze 4-ch młodocianych na (...)

 • Zatrudnienie młodocianego poniżej 16 roku życia

  Mam syna, który 15 lat skończył w styczniu tego roku i szukam dla niego pracy. Czy może pracować za moją zgodą? Jakich prac nie może wykonywać?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-05 poz. 931

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-23 poz. 1632

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-27 poz. 1663

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-17 poz. 1808

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-25 poz. 1532

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.