Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 265 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1985 r. w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1985-10-22
Data wejscia w życie:1986-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 265 z 1985


Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 265 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 267 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 listopada 1985 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1986 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 266 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1985 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 264 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów kosztów i strat uznanych za nieuzasadnione przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym jednostek gospodarki uspołecznionej.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 263 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania odpisów na fundusz efektów wdrożeniowych oraz dokonywania wypłat z tego funduszu.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-25 poz. 200

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-08 poz. 1636

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-15 poz. 208

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o przywilejach i immunitetach Organizacji, sporządzonej w Paryżu dnia 16 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-26 poz. 494

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 33/09

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-27 poz. 1189

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.