Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 289 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie książki kontroli sanitarnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1985-11-04
Data wejscia w życie:1985-12-20
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 289 z 1985


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 289 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 290 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych i progowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 287 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 listopada 1985 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 291 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 listopada 1985 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, zasad i trybu stwierdzania kwalifikacji oraz dokonywania ocen kwalifikacyjnych, uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 292 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 listopada 1985 r. w sprawie warunków przewozu przesyłek towarowych koleją.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 288 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 listopada 1985 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-25 poz. 280

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania pracownikom Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-24 poz. 1423

 • Monitor Polski 2002 nr 61 poz. 882

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-23 poz. 91

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niewłaściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności

 • Komunikat UE z 2007-09-01 nr 204 poz. 14

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4611 — Egmont/Bonnier (Books)) (1)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.