Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 205 z 1986

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: stołecznym warszawskim, jeleniogórskim, płockim, radomskim i szczecińskim.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1986-11-17
Data wejscia w życie:1986-12-06
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 205 z 1986


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 205 z 1986 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 202 z 1986

  Ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 204 z 1986

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji zabytków.

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 201 z 1986

  Ustawa z dnia 24 listopada 1986 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 206 z 1986

  Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 5 listopada 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i kontroli przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 203 z 1986

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1986 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych przez spółdzielcze jednostki badawczo-rozwojowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 207 z 1986

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego zaopatrywania chorych na cukrzycę w leki przeciwcukrzycowe i testy diagnostyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 208 z 1986

  Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-27 poz. 1076

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1525

  Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej dnia 21 listopada 2000 r. we Frankfurcie nad Odrą.

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-30 poz. 1283

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-28 poz. 1285

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-25 poz. 1005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie zaliczenia drogi w powiecie gryfickim do kategorii dróg powiatowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.