Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 175 z 1987

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1987-10-23
Data wejscia w życie:1987-10-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 175 z 1987


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

USTAWA 

    Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1987 r. Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 29, poz. 172; z 1997 r. Nr 141, poz. 943.

Art. 1. 

    Art. 2.     e        !"  #$ % "   $ % "  & '  

%  % ( # & '  l&( )*"$'     %' ust. 1:

1) w zakresie zatrudnienia i efektywnego wykorzystania zasobów pracy przez: + " $$  ( ' ( ( ( "( % #+$  # $#$% +$  "(  " odowej oraz poradnictwa zawodowego, +   % e) upowszechnianie metod i technik pracy z kadrami, !+ ' ( " ,  -  . owej;

2) w zakresie organizacji i humanizacji warunków pracy przez: + & !&   " acy, #+   &    (aniem pracy, +  

 % +   & & ( awodów,

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

+  $# & " pracy, !+  ' ! &  &  &  $/ 0+ "  &' 

 +  &  ( '   zasad tworzenia taryfikatorów kwalifikacyjnych, siatek i tabel wyna"  &% #+   ""   ( % c) projektowanie zasad tworzenia motywacyjnych systemów wynagradza &% +    $# &/ 1+  %( # & ' o&(% +' ' '  

& # ego oraz zaopatrzenia emerytalnego i rentowego na rzecz pracowników i &  &" ' % #+  

 

 & $ $ ( "$&" ' % + " 

 (    (#(  &  (  $  ( " ( (# ( % + " 

 (   '  $# &

  % e) ustalanie zasad funkcjonowania i organizacji placówek pomocy spo% !+ "      '  owego dla inwalidów, 2+$  $3" &%# #  

&& $ $ ' / 4+    "$ #  &% & a  % "  & '  &   (% ' &% # &(% 61+$ " ( ( (% 62+$ " ( (

 ( % 5+   #' #   ' 

#& & Art. 3.    ". 6# &

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Art. 4. 7  $%   % ( ' 8 "$     )9" 

       "        '   7

 $ Art. 5. . 

+  % &% )+6 :(#$ ) 9'  

#& &    %  & 6

  :(#$%  ( %&     Art. 6. 6&   (" 

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 175 z 1987 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Urlopy szkoleniowe pracowników uczących się

  Jestem zatrudniona na cały etat w prywatnym przedsiębiorstwie i studiuję zaocznie uzupełniające magisterskie. Czy przysługują mi dni wolne na naukę, na sesję egzaminacyjną, (...)

 • Urlop dla studiującego

  Jeśli jestem zatrudniona na stanowisku referenta biurowo-administracyjnego, a zaocznie studiuję na wydziale finansowym, czy mogę ubiegać się u pracodawcy o urlop szkoleniowy, (...)

 • Urlop na czas pisania pracy magisterskiej

  Czy w trakcie pisania pracy magisterskiej bądź jej obrony przysługuje pracownikowi urlop? Jeśli tak to w jakim wymiarze?

 • Wymiar urlopu szkoleniowego

  Mam zawartą z pracodawcą umowę na płatny urlop szkoleniowy w wymiarze 28 dni w każdym roku nauki i dodatkowo na 21 dni płatnego urlopu na ostatnim roku nauki na napisanie (...)

 • Rodzaje renty socjalnej

  Jakie rodzaje renty socjalnej przewidują przepisy ustawy o rencie socjalnej?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-29 poz. 1037

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-07 poz. 847

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-30 poz. 90

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 stycznia 2001 r. sygn. akt K. 17/2000.

 • Dziennik Ustaw z 1991-01-25 poz. 74

  Ustawa z dnia 25 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-07 poz. 467

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego (rodzinnego), wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym, rodzaju dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej, a także wzoru legitymacji pracownika socjalnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.