Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 191 z 1989

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1989-05-30
Data wejscia w życie:1989-07-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 191 z 1989


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 191

USTAWA

z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.

Art. 1. W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. z 1983 r. Nr 10, poz. 54 

    1) art. 1 otrzymuje brzmienie:  !"# $%& '(#()* +'% ,+%&#( -.

2) w art. 4: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: / 0"#, $,+% *'#(#) +'+''/12 ,,, +), + $*,$++# +,# $( $(,) - b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3),%& $("#,# ++ ,+ kalendarzowego.”;

3) w art. 5: ++%# *( +/ + +/.

4) art. 6 otrzymuje brzmienie:  4 0"#, $,* +) $") &(#* $( ,)#% *$'*+#* $ *+ $'* * *+$ +& ( #*(,+$#*

06/29/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

/ ,  (*+ *5#+6 #7 $+) '( (#'$)* $( *+$'*+ *(%& alimentacyjnych, , $#%+++# ##8#*88, #) -. 1 +)( 4 - +)( w art. 6”;

6) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 4 9+$:* &; $(  $%&"#, *+#, '# , $#% * %&+$+##* (+#%'#%#, -.

7) w art. 19: <5 5$; ;#(; #%- <55#+;#; #%- * +/+%# Art. 2. =* +) $,$+ *%' >#'%&"#,>++ / 4$ ( * @ #,%, **#) Art. 3. :('# 

06/29/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 191 z 1989 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.