Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 23 z 1989

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1989-01-31
Data wejscia w życie:1989-03-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 23 z 1989


©Kancelaria Sejmu

s. 1/9

USTAWA z dnia 31 stycznia 1989 r. 

 

 

  Art. 1. 

       

    stwowej: !" # #"

  # $  

   

 

  wniosek zainteresowanego, $ 

 

 

 # d) zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego; % 

$  

  

"  

  # 

" 

" # " # d) umowy komisu,

 & # ' 

 #  ($ 

 

 

 

 & " &  

 & 

 # " 

 

 

#    & $ ($ o

 # 

"

#  

 

" ) * 

 

  

  # b) weksle, c) dokumenty przewozowe;

24-02-99

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 74, poz. 443; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1993 r. Nr 11, poz. 50; z 1995 r. Nr 86, poz. 433; z 1997 r. Nr 117, poz. 751, Nr 137, poz. 926.

©Kancelaria Sejmu

s. 2/9

+  &#  &

" #   

 

  # 

"

  

 

 

  

  $ cywilnoprawne wymienione w pkt

2. %

  &

" &

  %#

"

 

"  

 

 *,$  

# &  % %#e 

 

#  

"  +# 

"

  

 - 

 

 - 

 +. 

"  

 &

"d #       #

"

 

  

 - 

 a

 

- 

 /0 

  

 

  

 

 d  

# # & 

 

' 

   

#

 

e 

  

 

      

 $ 

  Art. 2. 1

 

  #$ 

# $ 

  #

"

 

 

 &

 

  

 Art. 3. 1

 

   #$ 

#$ 

 #

e #$  

#

    a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, 

 # 

 

 # 

 #

$ 

 

&" & 

  

 " 

  # "

 

  & &  

  

& 

  atantów, c) wyborów do Sejmu, Senatu i rad narodowych oraz referendum,   #

 

 #$ 

  

 # ' #  $  

  #  

 

 & 

$ #  

"

$   #  

"

$ " 

 

 o 

 

 

2 - 

  wykupu,

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/9

 

"  

$   

 

 " o  

 

 &  

  $   

 & 

   

$ #  

" 

  $ ) %    # $  

# $ 

  ezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego; *   

 

 $ d

   

  &  

  pkt 1 i 2; +  # & 

 

    o

  

 & 3

    

#  &w

"  "

 

  #  

"o$ 

  4 )

 e$ 

   #

 

 

$  dy    ) / 

$  

  

"#

"#

"# erane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 stycz 55*    &      !6.1 #/7#  #

 e  

 8  %# "

 

"awierane przez podatników, o których mowa w art. 14 tej ustawy, w za

$  # "    9 podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn ( $ 

 

#  

"  

   

 # ó  

0 :

;

  %<

"

  

$ 

 # #

c   "

  "

 

  (*#

" $ =    

 

  Art. 4.  

 

  

 "  ' #   

  

 $ 

 % 

 

 "  

   

  

   # 

"

  &

     

"

   & 

 

$ 

$ 

  # % $  # 

" *

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/9

*<

"

  $   ' # w 

   

  $  

   

# 

 

 "   po  

$ Art. 5. 

 

  

 

  

 & 

$       (  

 "

 # % 

 &

$  ( o  

  

  

  

 $ 

# 

"

   

 $  =  

 (  

 

# * 

 &

$   (  $ 

  # +  

 & 

$     %   % (   $  

#    

 

 

 

"( 

 

"$ # / 

 &

$  *(  enia dokumentu, > 

 &

$  +( o

   # 

  

  ugody. Art. 6. 1

"=

  

 

  $  

#

"

   # &   

 # #   

    

   

 

   $  a

 

 $ ( = %- 

# & #  

$    *<

"

 $= 

   

 

   # & 

 # &   

 

 

   z$= 

  # 

     

  

   $= Art. 7.  

 &

$  *    

 

 %  

 &

$  % +  % 

     

 e24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/9

 #"

 

 - 

 i= =    

 

 * <

"

 $=      #   

    

 &  $  - 

@

 Art. 8. A   

#  

 

$ #  

# 

 

 

   

# 

r 

  

    

 

 #  

  

 # &   &  o 

&  

&# "

 &  

  &

 #

"

 

    a - 

@

 %A  $

  

 "etowe. *; 

B &# 

 

 #"

 = 

$  &

 

 

 

 

 

 + 

$=   

     Art. 9. 2   

" = 

 &

$  ( / 777  /77# % 

 &

$  (>77777# * 

 &

$  (*77777# 

"

   

(5777  # + 

 &

$  (*7777777 #

"

 

 (>7772 po

 #  

(%/C 

 # / 

 &

$  %(+ %(*77 777#  

(/C 

 Art. 10. -  

  

 $    umentów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3, stanowi: 

 

" 

   

  

" ( 

 

"#

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/9

b) dokonywanej przez osoby zagraniczne na podstawie zezwolenia dewi

($ #    ( $=  

  tkowego;

2) przy umowie zamiany:  

 

$= & o$ 

 

 

  o ( &"  $  

 

     okali,    ( $=  

  t 

# &

 " ) *  

  ( &  

 

#  

 prowizji pobranej przez komisanta; + 

 ( $=& " &  " 

) / 

" ( $= 

$ " owania wieczystego; >  

  & $    ( $= n 

   

 

  $=  

 & $  ) 8  

 

" 

" ( $= $ 

 

" !

"  

 

" 

  #   )

8) przy umowie najmu lub podnajmu: ( $=$ !

#

$ d

 

 

 

# 

j

 #  #

" " 

 # " 

" #    ( $= $ 

 

 !

 #  ) 5 " ( $=$ 

"  #a " 

  

) 7 

" ( $=" ) 

 &     ( $=  

 ! &# &# #  

  

( $= &! &#    # ( $=# 

 & 

    

t

 "  " ( $=  

  )  $=  "  "   $ +C $  

 

 ego;

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/9

%   (   $=

#  

  przewidzianych w przepisach o podatku od spadków i darowizn; * 

 

( 

$ ) + 

 

 

 

 

! 

 &#  

 

 

4 

-  e 

 

 

 

 !

 #

( 

"$ 

& 

$ 

 # & 

4  ) / 

 ( 

   

 "

 

 eczonego wekslem. % 0 $=  

 $  

 

$  a

 

 

  $ 

 

 e 

  #   " #  

    

 

 #    

 $ #

 

 

 

& " & * <

"

  $  

 

 

$  $  

 

 $ $=

$ 

 

 #r 

#

 $  

# 

 

$e $ #

" 

 "

 

  & "

r$

 # $

 $=  

 

# 

 

0 

$

 $  $ 

 

 $  

#    

 

    

<

"

 $= 

 & 

**C $= 

 #  

  

 $ cywilnoprawnej. +<

"

 

$ $  #

  8(5#y " $ 

 # &"

 = 

 

 

 $  

 # 

    $ 

 " # # = 

    $ d

  $ /<

"

 

 

 8 D # 5  o 

 $#" 

 

7 > 0 

  & 

    8(5#  

  

   

"

 ( $=$ 

# 

  ewidzianych w ust. 1, 4 i 5, %  " 

  $ $ 

 ( &"  $ $ 

 o

 

  #+ / 8 A 

$

  (* 

 

  

 & skarbowej, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt

4. Art. 11. ; 

B &# 

 

 #  

&  

 o&  

   $= 

  

& 

 

dmiotów.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 8/9

! " 

  Art. 12. 6  

  

   

 

$ 

  

    

( 

 $  # a

 

  

 

&# % 

4 ( 

& 

# * 

 ( & 

"# 

"

  

 

 

  

 

"#

4) komisanci - od umów komisu. % -   

" = 

 $   

  

# 

 

  

"$  

d

 

  

 *; 

B &

$ # 

 

   # &   

 

  

   # % &

 #   

  & a

  & +; 

B &

$ # 

 

 # & r

 

&

# "

   Art. 13.  # 

" % *#

  (

"

 

 $ y# &

 

 #   

 $  

"$=) % 

 &

#

$  #e"

  "

 $ " "nej,  

 $

 #

 n$ $ 

 

) * 

 &

$  % * %#

"

 $= " 

  

 

 

"$= 

   

$ 

 !

"$=# 

 

  # &" a

$  

#

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

 & # 

 

 &

 y 

 

 $  

#  ana. %A 

 

#

"

  

   e "

 

 

77 *  

 

  o # &  #   

$ Art. 14. E  5 58/ 

 

!6.1 +/# 226). Art. 15. 0 

 5 5D7  !6.1 %8# poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. /7 5DD 1 +#*%/ 8 +

$ Art. 16. . " 5D5 

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 23 z 1989 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 26 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższych emerytur i rent.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 24 z 1989

  Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 22 z 1989

  Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 21 z 1989

  Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 25 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 28 z 1989

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 27 stycznia 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu używania niektórych samochodów ciężarowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 29 z 1989

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 1989 r. o utracie mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 27 z 1989

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Depozyt nieprawidłowy a PCC

  Zakres przedmiotowy obowiązujący do dnia 31 stycznia 2000 r. ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 4 poz. 23 ze zm.) wyznaczał art. 1 tejże (...)

 • Opłata od pełnomocnictwa wciągniętego do protokołu

  Chcę udzielić osobie X pełnomocnictwa ustnie do protokołu w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego. Czy w takim wypadku muszę uiścić opłatę skarbową?

 • Opłata skarbowa od weksla

  Otrzymałem weksel własny niezupełny z wpisaną maksymalną sumą wekslową, do wysokości której mogę wpisać kwotę do zapłaty, zgodnie z postanowieniami deklaracji (...)

 • Opodatkowanie umowy pożyczki

  Czy w przypadku zawarcia umowy pożyczki za granicą z osobą nie będącą obywatelem polskim umowa musi być zawarta na piśmie i czy również należy uiścić opłatę (...)

 • Opłata za dopisanie współwłaściciela pojazdu

  Czasem w urzędach załatwiam sprawę polegającą na dopisaniu współwłaściciela pojazdu do dowodu rejestracyjnego. \"Dopisanie\" poprzedzone jest decyzją o zmianie decyzji (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.