Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 230 z 1989

Wyszukiwarka

Tytuł:

Dekret z dnia 1 lipca 1989 r. o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1989-07-01
Data wejscia w życie:1989-07-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 230 z 1989


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

DEKRET z dnia 1 lipca 1989 r. 

  

 

 Rzeczypospolitej Ludowej. Art. 1. 

 

  ! Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 37, poz. 173) art. 4 otrzymuje brzmienie: "#$!%  %   &  l '()*

%&   

   % %+o

 , -

 &  !.-

% +

%  %& &/

%

% % -0+

 0! Rzeczypospolitej Ludowej”. Art. 2. 1   

%

2% 

 0Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1989 r. Nr 42, poz. 230

06/07/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 230 z 1989 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 231 z 1989

  Umowa Europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC), sporządzona w Genewie dnia 31 maja 1985 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 232 z 1989

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy europejskiej o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC), sporządzonej w Genewie dnia 31 maja 1985 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 1999 nr 4 poz. 15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie uwięzienia przez władze Chińskiej Republiki Ludowej działaczy opozycji demokratycznej.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-15 poz. 1324

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 11

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa

 • Monitor Polski 2002 nr 6 poz. 106

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia podpisanego w Pekinie dnia 22 października 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

 • Monitor Polski 2008 nr 6 poz. 71

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 11 kwietnia 2007 r. między Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.