Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 286 z 1989

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 sierpnia 1989 r. o zmianach w wykonywaniu budżetu państwa w 1989 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1989-08-23
Data wejscia w życie:1989-08-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 286 z 1989


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 23sierpnia 1989 r. 

  

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1989 r. Nr 50, poz. 286

Art. 1.

1. 

   

 

    

 

 

  ! "#$% &' %( ')*!+,  

  -+

  

2. Kredyt udzielony przez Narodowy Bank Polski na finansowanie niedoboru bu ! 

*, 

 

 -

  -! 

 . sierpnia 1989 r. Art. 2. /

  

  !

   +  

 - !

 "   *

 

)   u 01 0

2 *2! 0

 

 

 

 + 0 0

2 Art. 3. 3  -120*  ' 

 

  ! "#$%&' %( ')

*!+e ,    1

0 2  * ymalnych. Art. 4. $ 0 

*!-

 *  *+ 

 lipca 1989 r.

06/07/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 286 z 1989 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 297 z 1989

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania i przyznawania świadczeń z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 296 z 1989

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 295 z 1989

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 294 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1989 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych realizujących budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą na terenie województwa olsztyńskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 293 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1989 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych realizujących budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą na terenie województwa poznańskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 292 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1989 r. w sprawie podwyższenia wojskowych i milicyjnych świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 lipca 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 291 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 lipca 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 300 z 1989

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 299 z 1989

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 290 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 289 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia ustawowego budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 288 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 287 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów o przetargach na waluty obce na wpływy podmiotów gospodarczych w jednostkach rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicznym.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 302 z 1989

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 sierpnia 1989 r. o utracie mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 1987 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach przez niektóre gatunki zwierząt łownych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 301 z 1989

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 7 sierpnia 1989 r. zmieniające niektóre rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o łączności.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 298 z 1989

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.