Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 348 z 1989

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 października 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1989-10-20
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 348 z 1989


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

USTAWA z dnia 12 marca 1958 r. 

  owadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1989 r. Nr 58, poz. 348, z 1991 r. Nr 107, poz. 464

  

 

 Art. 18.  

 

      

   u 

  

!"#

$

 %

  $  $ &  '((   $  )  *'(+,--$ 

$

 . tego dekretu. % " 

 

  $ $ $    

    

!"#

  

  $ /ostali w posiadanie gospodarstw rolnych. Art. 19. 

 $  /      a

!"#

$

 $ $ %0

$'(+   ó  

  ) 

$ *,+. -%$ $ %. '('  

!"#

 o

1 ) $     

 /     $  

  

  

 *,(&--' 1 

/   Art. 20. 

 

      $  #

  u  

1   $  $$    

    "#

 /  $ $  / 

 

  $  

$   Art. 21. " $ #

  

! $$ $ $

 

 $ $ &  '(( a24-02-99

r 

e

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

dzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13) oraz dekretu z dnia 6 wrze '(&  

  

$  

 2 3$

 4 5 

6$#

*'(&,('%.' '(., &&(7

 

 / 1  $ j / 

 %* 

 

 /18 

$  $ $ 

  

  

  $    /    

  9 %

$    $  $   $ 

  1 $ / 

/ 1 na podstawie umów o zagospodarowaniu.

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 348 z 1989 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 347 z 1989

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 października 1989 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 349 z 1989

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 października 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów.

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 346 z 1989

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 września 1989 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Zakup ziemi rolnej a zgoda ANR

  Chcę kupić działkę budowlano-rolną. Dowiedziałam się, że na zakup działki rolnej musi wyrazić zgodę Agencja Rynku Rolnego. Czy to prawda, że tylko Notariusz/Rejent (...)

 • Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

  Co mogę zrobić, jeśli nie jestem zadowolony z rozstrzygnięcia komisji przetargowej przetargu na zbycie nieruchomości?

 • Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

  W roku 2006 wraz z rodzeństwem odziedziczyliśmy gospodarstwo rolne. Podjęliśmy decyzję o spłacie jednego ze współwłaścicieli. Ponieważ kwota spłaty przekracza (...)

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.