Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 387 z 1989

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 listopada 1989 r. zmieniająca ustawę o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1989-11-23
Data wejscia w życie:1989-12-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 387 z 1989


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1989 Nr 64 poz. 387 USTAWA

z dnia 23 listopada 1989 r. 

        

 

Art. 1. 

  

 

 

  

    !"

#$%&

 '&

 ($))&

 %

 $)%&

 ')*

+ +, 

 1) w art. 7: *  + .

 / #

+ 0 1  2, 2

,

 

 

,

   3 

45 4

 5

, 6& .*  +.

 /"7

 

 #

+ 0 1 ,

  2, 

 #

+ 8

 6& *9  +9.

 /91 :8

;#

+ 0 1 

 

  

 +. 1 :4 #

+  8

 &2 " #

+ 8

 6< *  +.

 /= +#

, 8

 6 Art. 2. >

   %

  

 

 

 

    .

!"

#$ &

 156 i z 1972 r. Nr 11, poz. 78).

Art. 3. #

2  06/29/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 387 z 1989 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Prace interwencyjne

  Czy prowadzący działalność gospodarczą może zatrudnić do prac interwencyjnych bezrobotną (zarejestrowaną w urzędzie pracy) córkę, która wspólnie z nim zamieszkuje?

 • Oświadczenia majątkowe urzędników

  Czy urzędnicy szczebla podstawowego w ministerstwie są zobowiązani do składania deklaracji majątkowych? Jaki akt prawny omawia składanie deklaracji przez urzędników (...)

 • Stowarzyszenie "w organizacji"

  Czy podobnie jak spółka z o.o., stowarzyszenie może skutecznie i w pełnym zakresie wykonywać swoje statutowe zadania będąc "w organizacji"? Czy w ogóle istnieje taki (...)

 • Funkcjonowanie organów spółdzielni mieszkaniowej

  Na jakich podstawach prawnych opiera się funkcjonowanie organów spółdzielni mieszkaniowej?

 • Obowiązek posiadania numeru REGON

  Czy ilość zatrudnionych pracowników ma wpływ na nadanie numeru REGON? Zatrudnienie zwiększono z 4 do 7 pracowników. Jeżeli tak, to w jakim czasie należy dokonać zmiany?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1923

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-30 poz. 1689

  Ustawa z dnia 24 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1250

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-12 poz. 1763

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

 • Monitor Polski 2010 nr 10 poz. 88

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.