Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 389 z 1989

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach planowania społeczno-gospodarczego na rok 1990 oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1989-12-01
Data wejscia w życie:1989-12-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 389 z 1989


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1989 Nr 64 poz. 389

USTAWA

z dnia 1 grudnia 1989 r. 

    

 

 oraz o zmianie niektórych ustaw.

Art. 1.    

 ! "# 

 

#$ 

 

! 

 

 % &% 

 

  

&

#& '(

 #

') *' 

 

#&+,

- Nr 4, poz. 26 i Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 20, poz. 134 i Nr 41, poz. 327 oraz z 1989 r. ./0

''.120

'3

 #

1 */ ( ! (Dz.U. Nr 56, poz. 283, z 1985 r. Nr 59, poz. 296, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 19, poz. 131 i Nr 41, poz. 325 oraz z 1989 r. Nr 6, poz. 32 i Nr 1/0

4*3 

 #

#&  

 1990. 1,

#$ ##$ 

 Art. 2. 5 676#$

 !   #  0 #  ! #$0& 

 #$ 6 ! ' 6& ##

 # #$0! 

60 których mowa w ust. 1.

Art. 3. 5 0#$&' #

'18

 *4

& #$  #$

#9  +,

-.110 

*3 6069  ! Art. 4. 5 

1#

*

 6#

9 

 ! +,

-./0

'/./*0

')31 #

#: # 

#;

 #

&: ! ;

06/29/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Art. 5. 5 

2 *< 

= ! 

 +,

-. 6, poz.

31) w art. 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wykupione w polskich bankach dewizowych,”.

Art. 6. W ustawie z dnia 27 kwietnia 1989 r. o Centralnym Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki +,

-.'20

1/3 '

& > :' 0#$&''0 

 ; Art. 7. -$

!# 

 &06/29/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 389 z 1989 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Odprawa pieniężna a działalność gospodarcza

  Czy pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przewidzianych w art. 1 ust. 1 ustawy z dn. 28 grudnia 1989 r. - Dz.U.1990.4.19) (...)

 • Odprawa a działalność gospodarcza pracownika

  Pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony (od 02.10.1997 r.) w dniu 26 marca 2002 r. wręczono wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem na dzień 30 czerwca br. z przyczyn (...)

 • Odprawa a prowadzenie gospodarstwa rolnego

  Jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Wszystkim pracownikom przysługuje odprawa (zwolnienie grupowe). Mam gospodarstwo rolne, które jest (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Najem a wykup mieszkania w spółdzielni

  W marcu 1981 r. mąż został członkiem spółdzielni mieszkaniowej i przydział ma mieszkanie. W 1990 r. w całości spłaciliśmy kredyt przypadający na ten lokal. W wyniku (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.