Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 390 z 1989

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1989-12-07
Data wejscia w życie:1989-12-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 390 z 1989


©Kancelaria Sejmu

s. 1/4

Dz.U. 1989 Nr 64 poz. 390 USTAWA

z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii.

Art. 1. 

     

 

      

 

  !    

        " 

   

  

    !#$%&    $' (

 

  (

( 

  Art. 2. 

     

 

   

        !   )*+§ 1 i 3, art. 76 §&  *%§&  odpowiednio.      " "  

   

" ,  

 

    wykonania kary. !- (

   

 

  

     ( . (  $/( (  

   (     ! Art. 3.  

 

  

     

 "

  ) 

( podstawie art. 75 §&   ( 

 

  

06/29/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/4

Art. 4. 0 

 

 

 

   

 

  ' 

    "  

     " 

 !' (

 

  (

( 

  Art. 5. 

    "   (   , 1 , 1    

 

(  2 1 ( 

(  

 

(  2 lat,

1 +  

 + 1 

 +  

 

   (    2 3    

 

   

    3. Orzeczenie o zastosowaniu amnestii w wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i w ust. 2,        " 

 

  

 $0 $!   Art. 6. 4  

 

  ( 5 6 (

    

   

 

  

(  

 ( "  . "  

   

 nieprawomocny.

Art. 7. 6 , 1 

" 

 

 

 72§ 2 Kodeksu karnego, 1   

 $%§1, art. 145 §! ( §  

.

  7%§ 2, art. 184, art. 208 i art. 210 Kodeksu karnego,

06/29/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/4

!1   

 !28$$  5  9 

  

 " 

 

(

 (:

  

" 4 0 ;< 6 8$7 r. Nr 69, poz. 377, z 1947 r. Nr 65, poz. 390, z 1948 r. Nr 18, poz. 124 i z 1949 r. Nr !  !%1  

  

 

  

 (

  "   "   

  !&

 

(     +  

 

(  (    2 Art. 8.   (   (    (

     (

 0      (

( Art. 9. <  

    (

   ( =    (

(   

" (

     

  (

 Art. 10. 0  . 

 

  6  

    Art. 11. # ( 

     " (  

   

   

(

 ( " "   

 

   

 

("  

9( )(      ! 

 

    

 (   

  (

 

 

 5 

 "  (9   06/29/99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

Art. 12. ' 

 

  ( 5   

  

      Art. 13. 4  

  

 "

)     

  terminie.  "   ( " (   

 " !  

 

        

 

 "

 Art. 14. 0   "  ( ( "   (

 Art. 15. 6  

"  

  8%8 Art. 16. '   

 (  

"(  (

    

 "> 2 1989 r.

Art. 17. / 

' 4 @" /  

 0 A0 B 

 C ( (  wykonania ustawy.

Art. 18. 6 

 

  

06/29/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 390 z 1989 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 393 z 1989

  Zarządzenie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 grudnia 1989 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 394 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i zasad ustalania norm wynagrodzeń stanowiących koszty uzyskania przychodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 392 z 1989

  Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o zmianie terminu przedstawienia Sejmowi i Senatowi projektu ustawy budżetowej na rok 1990.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 391 z 1989

  Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach niektórych osób do ponownego nawiązania stosunku pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 389 z 1989

  Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach planowania społeczno-gospodarczego na rok 1990 oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 388 z 1989

  Ustawa z dnia 23 listopada 1989 r. o rozwiązaniu Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 387 z 1989

  Ustawa z dnia 23 listopada 1989 r. zmieniająca ustawę o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 386 z 1989

  Ustawa z dnia 23 listopada 1989 r. o nadaniu Akademii Medycznej we Wrocławiu imienia Piastów Śląskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 395 z 1989

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1989 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu lub prowadzących praktyczną naukę zawodu.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.