Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 391 z 1989

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach niektórych osób do ponownego nawiązania stosunku pracy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1989-12-07
Data wejscia w życie:1989-12-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 391 z 1989


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1989 Nr 64 poz. 391 USTAWA z dnia 7 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach niektórych osób do ponownego 

  

Art.1. W ustawie z dnia 25 maja 1989 r. o szczególnych uprawnieniach niektórych osób do 

    

 !

1) "  # ! „o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za "l$% & & '  ' (

2) art.

1. otrzymuje brzmienie: )* + "  "& ,  o " 

 '  ,# 

  ' y &'  '# '-$

 

 e&   "'$ 

 '# 

   ./0'#    "'$ 

  ,#       / 1  ./  

zkach zawodowych (Dz.U. z 1985 Nr 54, poz. 277, z 1988 r. Nr 11, poz. 84 i z ./.0& 02& -  0 ..0 " % $ $%  " ( 3) w art. 2: a)  3)' 4  (  ) -  -  (& b)  )1 ./.(   )0 czerwca 1990 r.”,

4)  )5  67 "85 , 

  #' 

 

, 3(    )5  Pracy i Polityki Socjalnej”

5) w art. 6: a) ust.6 otrzymuje brzmienie: )9:   ;  

 d'

  ' ' '$  "$ 

 #  ,;  '  ekucyjnym”, b)   " ) 0& 0 (  "  ) art. 707 i 710”;

6) w art. 9:

06/09/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: )+     ,#& , j$ -  "

  3  d  &-'  & ,3 &   "    

 '# "      ' &  -   ' &  -  ; & ,  9&  o   3 ,#& -' " 

   owania, przewidziane w art. 10 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187, Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19 poz.. 132 oraz z 1989 r. Nr 4 < 2& .  ( b)  # ! )+    - ,#& ,3 d    '  3 " o " & ,  "  & -'       '  #" owane przyczynami, o których mowa w art. 1”. c) dotychczasowy ust.2 otrzymuje oznaczenie ust. 3;

7) w art. 11: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ) :   #      #

&  , &'  -& , '-

w  & , - #   " ( b)  &# ! ) =-'  #&  ,

   "    3  &"  " '  - "a & ,  "&-'    ' pracownika.” c) 3  &<2  

  <&2 9

8)  ># ! )* > +      #"3 -"  o3& 4  5 '  :# ' & "-# @  +- c & , "

   "-#& ' " 

 3nki przewi #3 3( Art. 2. 3 -  "  

 ' ./.

06/09/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 391 z 1989 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Odprawa a działalność gospodarcza pracownika

  Pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony (od 02.10.1997 r.) w dniu 26 marca 2002 r. wręczono wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem na dzień 30 czerwca br. z przyczyn (...)

 • Odprawa pieniężna a działalność gospodarcza

  Czy pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przewidzianych w art. 1 ust. 1 ustawy z dn. 28 grudnia 1989 r. - Dz.U.1990.4.19) (...)

 • Zwolnienie pracowników przejmowanych

  W podjętej uchwale przez Radę Miasta XX (organ założycielski) wyznaczono termin likwidacji SPZOZ na 31 grudnia 2002. Na bazie likwidowanego SPZOZ ma powstać NZOZ założony (...)

 • Kontynuacja uprawnień nauczyciela

  Magister z przygotowaniem pedagogicznym otrzymał akt mianowania 01-09-1987 r. na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 14 ustawy z dnia 26-01-1982 karta nauczyciela w 1992 r. z (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.