Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 406 z 1989

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 listopada 1989 r. o Funduszu Daru Narodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1989-11-30
Data wejscia w życie:1989-12-16
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 406 z 1989


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1989 Nr 67 poz. 406

USTAWA z dnia 30 listopada 1989 r. o Funduszu Daru Narodowego. Art. 1.

1. 

   

2.   !" "#!   Art. 2.

1. $   

 %  &'&   #   # "     #  &   & 

2. $   '( " )  # ) zagranicznego. Art. 3.

1.   #   '' & *

1) #& 

) '   & '! +ospolitej Ludowej,

2) &   & & ' &   & '  & #'  ) "

  &% &"  &" & " " ")  y& , #&   &" '  %  cych wymianie na waluty obce,

3) " - .  "  ' ) & #& & ' #&  /0  ) ( & )  &1 Art. 4. ,)&"   '" "'o& &)  (. Art. 5.

1. , &#&&' &  '  ) 

   

2. 2#&  &1 3'!,& Art. 6.

1.    & "  

05/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

2. 4&(  

# && tkiem dochodowym, podatkiem wyrównawczym oraz podatkiem rolnym obliczanym od #"  

'  

3.  % '& &    dewizowego. Art. 7. 2   +0 Art. 8. + 11"'# * # # # " # ! "3 3 & Art. 9.

1. +  "   # 

2. + )" *

1) # # # "0 

2) &  0 

3)  # &" 

4)  )"

5)  "& "  

6) #  , & "  ! Sejmu i Senatu oraz ich publikowanie,

7) & ' & , #   Art. 10. + 5

 "&"'

  r, Art. 11.

1. 0  & * "&

""# "

2. 0  #   

3. ,  )" 

1)   # " & "

2) #  & '    '     & kontach,

3)    

4)   '  &,"

5) 5

 " 6# , ) &"# "0  '# 0  # 

05/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Art. 12.

1. & ' ) & #&& ' " & &  % & 7 Polskim.

2. #&   ' ' &&" & 8 & Kultury i Sztuki oraz w archiwach, których wykaz ustali Minister Edukacji Narodowej. Art. 13.

1. 2'# 

 & & 9 %   5  Sejmu i Kancelaria Senatu.

2. 5&  #    ' )& & 

 & 5 3 5 3 & Art. 14. '(# 11 &1::; Art. 15. <& ) # .

05/21/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 406 z 1989 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 410 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1989 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu dla kombatantów z tytułu opłat za energię elektryczną i cieplną na cele domowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 409 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 408 z 1989

  Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Łączności.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 407 z 1989

  Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 411 z 1989

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 listopada 1989 r. w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.