Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 435 z 1989

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1989-12-20
Data wejscia w życie:1989-12-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 435 z 1989


©Kancelaria Sejmu

s. 1/4

USTAWA z dnia 20 grudnia 1989 r. 

 

 

Art. 1. 

  

 

   

 

 

 

  

 

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1989 r. Nr 73, poz. 435; z 1990 r. Nr 53, poz. 306; z 1993 r. Nr 47, poz. 213; z 1996 r. Nr 72, poz. 347; z 1997 r. Nr 117, poz. 753, Nr 124, poz. 782, z 1998 r. Nr 98, poz. 607

Art. 2. !""!

# $ %&' ' 

 ' ( 

#! (l# ' )* 

 #!

 &

+ + 

 

 + oraz przedstawia Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wnioski +& ! % &' 

 # 

  & 

 

 #  * '# '&# 

 #! ,% #    ' -

 & #  

# ' -

 & # 

'   

 

 & +  + &  & #* # 

 ' (j 

#! (# ' )* 

 #!  #*. # +

 

 & +!  &

  #*a. # +

 

+  + & /#* S  

 +! ,%  #  

 *  &

 #!  '. 01 ! p 

1% & & 

 

dziów, 0% 

'+' 2* 3 

# 3

 ' ( 

#! 4 

 &  ! 3

 (# ' )* 

 # &d # 

#'-

 & # 

 y&  

 

 ! 5% && * '

'

 ! +

&+ +' +2' ! 6%&

&* * + +

 !

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/4

9) opiniuje programy szkolenia aplikantów, zakres oraz sposób przeprowadza #* '

 

 # '

 #  !

 &  

 +! 7%  &  

&+  +

 

 ! 

 + & obrady Rady przez Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, inne or# &.

!&#* # 

 Art. 3.  ' 

 

 #

 &  & #*a # 

 ' ( 

#! (# ' )* 

 e#!

 & + #* # 

 

+ ewódzkich w podwójnej liczbie w stosunku do nie obsadzonych stanowisk. Jedna '* 8# #

'#' razie braku innych odpowiednich kandydatów. 1 1 . 

 

&  ' 

 

 &

+ +! #

 & # 

 !

 &    c& *4 

&  ! * 8

&i +  ' 

 

 

 +! &

 & /#*  

 +!

#

 &4 

 &  &'* '4 

*9 (! *#  8&  + , ' 

 

 &

+ +*#

8  4 

&  : ' 

 

 

 + * #

8  4 

&  &'* '4 

*9 ( Art. 4. 

 +$3 

 3

'( 

#!3

'(j 

# ' &* ; 

 ' ( 

#! 3

 (a# ' )* 

 #! +

 ' ( 

#!

 (# ' )* 

 #! 

'

 

 &

+ +!

 

' 

#! + &

 ! +

 ! 

 

 przez Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz Minister Sprawiedli  

##& # & # Art. 5. Kadencja Rady trwa cztery lata. Art. 6. < 

& &

  *3

 &

& ='o!

& 

 > ! 

& 

 ' ( 

# (l#')* 

 #>#* # 

 +

 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/4

< 

& 

 

 &

+ + $ % + 

& 

 

 & + >  #*a.# +

 

 & +! %  '  >  &

  #*. # +

 

+ +!

##! 

& 

 

 

 +>#* 

 +

 ,3

!

'

 * 8 

 ! 

& 2' & Art. 7. 4 # #  $ % ! % &#!  '! ,% #  *' &

!

 ' '

 ''

'#

dziego, :%*   # *' # ! ''& + ' &  # !  + *  0 ' 8 #' +* 

  # *' , *&

 

 #

 ' **' a'! &

 &' 2'      '&* + Art. 8. 3

  #*. # +

 

+  +  e! 

  ! #* # 

+  + &&  &

   &   & 8 

 '

dziów.  &

  #*.# +

 

+ + &&

& @ * 

&. *  ,* * 

.#*.# +

 

 & + . &

  #*. # +

 

+  + 4 

&  :/ ! +*'

,! 

'##'* '+o +& A *&   *

 Art. 9. '&

 +& +- '+ 

y*#8* B

' C+  & #  

 #

! #

 ' w *    #

 ' #

 & # ( 

 #

 24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

Art. 10. 3

  ' &  *  & !   ,* 

! 

* B,

' #   #'* '+ & Art. 10a. - 8  2 

 

  ' +  3ydenta Rzeczypospolitej Polskiej. <*  &

'#' ! # 

8 

 &  3  , !  * * '

 !  &

'#' *  *' *  &.

 Art. 11. 9

'# * 

  &  3 3

  &ospolitej Ludowej. Art. 12.  *  * 

     '

 #* !  + *  0 '

  !    ! #* # 

 

+ +>

 +&

   4 

 &    &

  #*. # +

 

+ + ' !*  + * 

   '

 Art. 13. *  +* 

   '

 4 

& o &

 3 3

  &

& =' 

  &a 

 

! &

 *8# ' 

& !&# &  ' 8

&! * &'

 # 

& *#' *ania tego stanowiska. Art. 14. C

+  *#

 

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 435 z 1989 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 436 z 1989

  Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo o notariacie.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 434 z 1989

  Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 433 z 1989

  Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.