Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 440 z 1989

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1989-12-28
Data wejscia w życie:1990-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 440 z 1989


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

USTAWA z dnia 28 grudnia 1989 r. 

 

 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1989 r., Nr 74, poz. 440, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, 1993 r. Nr 40, poz. 181.

Art. 1. 

       erencji w zakresie: 

 !"  ! ! 

 " # 

  $! 

   ! e%

 

  #&

 $ 

  $! 

" !%  

 

  # '   

   $     $ 

   $% ( ))* $ e % !  

 + , 

!  !  $!

- aadów poniesionych w 1990 r. ./  %  "  %  d

 $"!

  % 

#% "

o$ 

   01$  "% 

# 

."

-( 

% $ % 

 %  % -   Art. 2. 2 -  !  $ %"  

!  

 

 "  !  ))* % 

  0* 3 odse" 

 -    # 2       %   

- 

-

4   e % !

 $ 

3. W 1990 r. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w okresie nie przekraczaj$5$ 

" $  

(%  5*3 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

Art. 3. 4 $ $ (  $ %     -d! -    -  %   6 "   "     $" okre- 

  #+ , 

!" "- 

%! 

" 

    $ 

  % bankowi oprocentowania, o którym mowa w art. 2 ust. 1, #

%!" ! 

 $!   $  -    

 

     o $" -! " $ % 

  

 stosownie do pkt 1, .

%!

 

  %$ -!  

   !   $ $ 

 $"   $ $ 

$ %

 $ . 4 

 $ % $ 

$ +  , 

! $ 

 - $  ))0% (o 0*3 

  % $ !-% 

##&

  -(%o  % (

   Art. 4. 4  %     % 2 $ 7 &

 $ $  $  )8) # 1   % 2 $ 7 &

 $ 

  $ $ 9 & 

 $  $ - y$ "!)): % (#* 9 & 

 $ -  Art. 5.

1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 4, poz. 21, Nr :0".#*"2:).:* 2;0"0.) #  $ 

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: <. +  , 

!   !   %%   $ ! - 

 #" onych do dnia 31 grudnia 1989 r.", #

0

- 

 #= $  

$  $  kredytów, o których mowa w art. 121 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1, w odniesieniu do nowo zawieranych umów. Art. 6. 

   $

 ))*

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 440 z 1989 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Odprawa a ZUS

  Czy do kwoty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych wchodzą składki ZUS?

 • Zwolnienie z przyczyn ekonomicznych

  Jaki paragraf kodeksu pracy mam wpisać na świadectwie pracy pracownikowi zwalnianemu za wypowiedzeniem z przyczyn ekonomicznych zakładu pracy?

 • Odprawa dla pracownika-rolnika

  Czy pracownikom zwalnianym za wypowiedzeniem z przyczyn ekonomicznych przysługuje odprawa pieniężna, gdy prowadzą gospodarstwo rolne własne lub dzierżawione?

 • Odprawa pieniężna a działalność gospodarcza

  Czy pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przewidzianych w art. 1 ust. 1 ustawy z dn. 28 grudnia 1989 r. - Dz.U.1990.4.19) (...)

 • Odrębna osobowość prawna klasztorów niezależnych

  Czy klasztory niezależne posiadają odrębną osobowość prawną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1989-08-23 poz. 286

  Ustawa z dnia 23 sierpnia 1989 r. o zmianach w wykonywaniu budżetu państwa w 1989 r.

 • Dziennik Ustaw z 1989-05-29 poz. 184

  Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o nadaniu Uniwersytetowi Wrocławskiemu im. Bolesława Bieruta nazwy "Uniwersytet Wrocławski".

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-09 poz. 1045

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.

 • Dziennik Ustaw z 1989-11-23 poz. 386

  Ustawa z dnia 23 listopada 1989 r. o nadaniu Akademii Medycznej we Wrocławiu imienia Piastów Śląskich.

 • Dziennik Ustaw z 1989-11-23 poz. 387

  Ustawa z dnia 23 listopada 1989 r. zmieniająca ustawę o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.