Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 36 z 1990

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1990-01-20
Data wejscia w życie:1990-02-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 36 z 1990


©Kancelaria Sejmu

s. 1/8

USTAWA z dnia 20 stycznia 1990 r. 

 

Art. 1. 

 

  idacji.  

! !

 ! 

 " # #

  e

 $# 

 !

  $

zku. %&

  #  # '

 ()*

 +&,-%.#.#()%-%(#/'#()'-%(# poz. 192, z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 oraz z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 6, poz.

33) w zakresie nie uregulowanym odmiennie przepisami niniejszej ustawy. Art. 2. 0

 $

 $

 

 

j 

 

12

#

 # #

12nsów - dyrektor izby skarbowej. 0

3$

453$

 4 -

 

 

 

 

  

 1   4 # 

 3$ 

 4 6 0

$ 7 $ 838 * 1 9 Sztuki. % 4

454-

 

y 

 

 

 

1 4 lnej. Art. 3. 0

#!

"

$

a !

:#

 !

:

 

'#  

 

  

 !  $  # 

 

 

  $ #

24-02-99

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1990 r. Nr 6, poz. 36; Nr 11, poz. 74; Nr 29, poz. 175; Nr 34, poz. 198; z 1991 r. Nr 83, poz. 373; z 1992 r. Nr 18, poz. 74, Nr 80, poz. 406; z 1993 r. Nr 40, poz. 182; z 1994 r. Nr 68, poz. 294, Nr 90, poz. 419.

©Kancelaria Sejmu

s. 2/8  8 8#   

 

 

 

 $ # #$ 

!d

 #

 

'

r  

  $

 

 !  !aniu.

3. W wypadku niezatwierdzenia planu, o którym mowa w ust. 2, przez zebranie 

 

 $ %. #  

; $# 

 

 < 0

 !

 

; 

  

 i$

 $ => # #

$ ;# 

 $ $ $ 

 

      

 

 

.  

 

 

 

  t  #  ' 

 

#

  

=# $!;

 ;

  

  

 

#  

  

   o 

 

  $r 

 

 

 ;

e 

 

 

 $ $ 

 $ ;   # 

 $ 

 

  

 a 

  

 

 

  3n 4 $    ;    $ 

 !     

  3 

 

# 

   

    !  

! 

! 

   

# % 1 i

2. ' 4 

   

  $  o

!;

 

 

j 

# / ;  

 ! o 

 

!  !

:

i

$ 

 $# 

   $ # !@# !

 $ !

ania. )  /   

  

 

 

 ( 4  

  $ ; 

  # '#

 % e-

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/8

 

 

 

>

$ 

i

#  . 4     

  ; 

 ;$# 

 o

#   (#   

 n 

 

    %*   

y$  !   

  0

 

  : 

$ 

 

 

 ! $   e 

 

 

 

 $ 0 $ A

1) zawiadamia wnioskodawców, o których mowa w ust. 9, o zakresie i warun 

$  # B      

 

  $

  4  

  

  o 

 

$ o # ' .#

 

$ 

o 

 4  ;

  !   

 #  

  

!

 

 

 

 

 

     d

 

 

  

 

   d$  # 

$  

 

 a  

 ; 

 % 4 #   ' .# !

 

 ; $

  

 

  

 

 a 

$     ;

 1 4  $ 

  

 

 

 !;

 

 

!   

  

#

 $     $ $ C

 

  $    

 

 # 

 

o$  

 <># %#

 $  

  

 

 ! 

  wygasa z dniem 31 grudnia 1994 r. Art. 4. 

 

$

 $#   

%#$ 

$  A

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/8

B

!;$

 

a$

$ D

  ! !;

a

 $ 

#  $!;

 # B

:

! $ !#"

 j 

! D

"

 d

   !  "

  ! * 

:

! $ #

3) prawo nabycia przyznaje likwidator. Art. 5. &  # 

 

 # :   u*  

  $o    

e%# >  # $  - 6 4 

 1 Eu -

 #

 *

 

 

$!@!

1E -

 Art. 6. !

   

! !

  

   : 

   $   

  - 6 4  

  zkaniowych przejmie wojewoda. %! 

# !$ 

  #

 # 6 1istrów. Art. 7. 

 

 $ "

  

  !

 

 

  # 

  

 !  ! 

o !

:#   '#   - 6 4 

$! F

 $ 

 $ $ 

 # 

$

 

  

dzielczym. 

$ !

:# '# ; 

 "i

  - 6 4 ! 

y !

: 

  !dstawicieli, o którym mowa w ust.

1. %> ! 

   

 

 

o

$

 $#  - 64 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/8

Art. 8. G

 

 

 $ w 

 

 

%@()/  

$  " 

$o

 +&,-%%#)B! ; 

#  ;

   %. 

 ((.    ! 

  # 

  

 

#! 

e! 

  $ 

; 3 ; 

  

 # 

  

 ; 

$  %C

 

 

 y ; 

 ! 

 

  

 

# o 

 # ! 

# 

 

  o

 < C

  

   

 

 !   ; 

 ! !

w#   

 :#  y

 # 

>

 ; ! 

  # ;! !  

 

  

  $ 

;# o 

 = C !   !

 : #   #    

; 

 e

$*$ $ 

 o

 ! 

 '>

 

 e ! 

 #  y

  />

 $

 

    

 $ H9 

$ Art. 9. >  % $ ((. 

 #  

 !

 

 

 

 ! $  !  # $

d !# $

 $; $$ 

   !#   $   

 

 >  

 

e , $ $ 

 

   o $24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/8

% > $  ; 

  

   

$ 

 $  

  !   

 < >  

 $  

 

   # 

#

 # $

  $! 

$$ 

;

 e

$

  $ 

 =  $  

 $ $$ 

 

    $ '*= 

#$ 

 $ 

 

 

#  

 !

 

 

 

 ! $  d

A 

 

Art. 17. : 

 - 6 4   t

  

 $ $  

$ 

i   4! :

 : 

  

idowanego przed !

:$ Art. 18. > 

 

 

  

 

$ o 

  

 

 #  

  

# 

 

# r!

  

  # 

   jnych. $

  Art. 19. 0

 

 

 

 $  a- u 

  $

 $ 

 $# !  owadzenia likwidacji. %  

 

   $  * $   "     #  

 

 * 

  

  a

 

 # *

 & 

"

 $ 

 $ 

 

 

   "   / 

 <&% ((.!$

!

$ 

 $

>e!

#    

 

i & 

 #  !

#  prze

*

 

 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/8

<4# $<

y  # 

 ; 

  ; 

 $$ # 

 %I<$u  

Art. 19a. -  ;

 

 ;  #     

 

  # o!;!!@! :  

 Art. 20. 1 4 $

   %  ((. 

 !

   

 

 

 #

  

 o

:   - 6 4  

  - 

 

 ! 

 #   #   $$ Art. 20a. 0

  #  #

!;: %. 

((< > $

 $

 %. 

((< $

z  # 

 

 

 ! 

  

   !     - 6 4 % >

  

 $ 

 $ ! # #

 %. 

 ((< 

! #

i 

 

 ! 

  

li $  <

 !

 #  %#

!  =!

 # %#

 $o A

1) dokonuje oceny sprawozdania likwidatora z przebiegu dotychczasowej likwidacji, B ;

# %#  ! # %B 

;- 64 

 

ego likwidatora i wyznaczenie nowego likwidatora. '>

$!

 

$% ! :#

 

$dnie z zatwierdzonymi planami.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

/ >  

     

 $ ! #     # !  

 !   ! 

 $ #

 # !

:# '

/#$   

   :  

  ! 

  

 

 >    $  

 

! 

  

  $ # 

 ! $

 * - 6 4 ,     !

;$

 # o którym mowa w art. 7 ust.

1. )C

"

$$#  $  

 z

 

 

$# 

 

 $  o #  ! -  6 4  

 $ #

  

 >akim wy

 

 

$ Art. 21. ,

 $

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 36 z 1990 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.