Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 50 z 1991

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1991-02-05
Data wejscia w życie:1991-03-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 50 z 1991


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 50 z 1991 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 49 z 1991

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 48 z 1991

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego za rok 1990.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 47 z 1991

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 55 z 1991

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów z dnia 2 lutego 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami finansowymi na naukę w 1991 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 56 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1991 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 30 września 1990 r. o uchyleniu ustawy o planowaniu społeczno-gospodarczym oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 54 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów sądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 52 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie uchylenia niektórych rozporządzeń dotyczących inkasa podatków i opłat.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 53 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepaństwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 51 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nowe odsetki ustawowe

  Czy jest prawdą, że zmieniły się odsetki ustawowe? W którym Dzienniku Ustaw można te informacje znaleźć?

 • Żądanie odsetek od odsetek w procesie

  W nawiązaniu do pytania o pozew o odsetki ustawowe, czy w przypadku wniesienia pozwu o zasądzenie wymagalnych na dzień bieżący odsetek ustawowych od usankcjonowanej wyrokiem (...)

 • Odsetki od odsetek

  Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo żądać podwójnych odsetek od zaległości w czynszu, tj. odsetek ustawowych wymienionych w wyroku sądowym dotyczącym zapłaty (...)

 • Wysokość żądanych odsetek

  Chciałbym wystąpić przeciwko mojemu kontrahentowi z żądaniem zapłaty odsetek za niewykonanie zobowiązania pieniężnego w terminie. Jak wysokich odsetek mogę żądać?

 • Sposób naliczania ustawowych odsetek

  Jaki jest mechanizm naliczania odsetek ustawowych dla danej stopy procentowej?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.