Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 316 z 1992

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1992-08-10
Data wejscia w życie:1992-09-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 316 z 1992


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 316 z 1992 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 318 z 1992

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie zryczałtowania podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 317 z 1992

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 320 z 1992

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 319 z 1992

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania żołnierzy zawodowych na studia w wyższych szkołach wojskowych, przebiegu immatrykulacji oraz studiów, jak również organów wojskowych właściwych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 315 z 1992

  Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 314 z 1992

  Ustawa z dnia 24 lipca 1992 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-05 poz. 1307

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-26 poz. 409

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą.

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-16 poz. 174

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 331

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą.

 • Monitor Polski 2002 nr 18 poz. 305

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie polityki Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.