Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 1993

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 grudnia 1992 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1993 r. oraz o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1992-12-30
Data wejscia w życie:1993-01-06
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 1993


©Kancelaria Sejmu

s. 1/4

USTAWA z dnia 30 grudnia 1992 r. 

 

    w 1993 roku oraz o zmianie ustawy o wy    

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1993 r. Nr 1, poz, 1, Nr 14, poz. 64, 1996 r. Nr 44, poz. 197

Art. 1. 

  e

 Art. 2.

 

 

  ! 

 

! "

 #  $

%

 & #& $' 

$' 

  ( $  )  *+ , -% poz. 18, Nr 34, poz. 150, Nr 94, poz. 421, Nr 107, poz. 464 i Nr 110, poz. 475 oraz z . , .% /(%, % -, 0-% ..1  

 a &$

 # & $' 

$'  2  . 

2  $

 "*+ , 0(% /(% , 2-% poz. 450 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314). Art. 3.  

$'

$ $'d3 1 

 $ &$"# &

$'$'  % .1 

 

 $    

 

odowych, 1 

# &

$'$'  Art. 4.  % $'" (.%#" % 

". .4

  

 # 5& ,

% # & 

$'$'%    "&$$' 

$

 

 

 # 

$#

 y-

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/4

 

 $"

 

 $

 

%

 zysku, w trzecim kwartale 1992 r. 4" $ % $' " . &oziomie z grudnia 1992 r. Art. 5. 67 

  &

3 1 

  $

 $ 

  $

 $' $' 

 

 

 "% .1

 " 

$'

$ $' 3 1 

 $ 

 

  "# o $

 

 % 1$  

ezawodowych na poszczególne resorty, 1 

 $    "#  $

 

 

 organizacyjne kwot limitów, o których mowa w pkt 2 lit. a, -1 "

 

8   

 

 #$' "" o

$' Art. 6. 7

 $ 5$ 

 % 

 &

% " o

 $' *

  1  

 )

 "%  #&$ $

 $ 

 

6#7i 

 ( 

 .9. (Dz.U. Nr 50, poz. 229 i Nr 88, poz. 443). .  ""% $'"%&

  adowego funduszu nagród na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 1985 r. o rocznych $' 

   $' 

$' i $$'

#&$$'

# ""*+ , .% -% z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1991 r Nr 104, poz. 450). Art. 7. 4

 $'

$'% 

".  

"&8

:.  

 "%  " "  0 % # 

 

"e#$ &# 

 "% "" (. .4

$'% " " 

owych, o których mowa w: 1 0) 

 ."

#$% .1 (.) 

 

 -%  

"&8

 

"

#$ "  (.

24-02-99

Obw. Prez.TK dot. ust. 3 w art. 4 (Dz.U. z 1996 r. Nr 44, poz. 197)

©Kancelaria Sejmu

s. 3/4

Art. 8.

% 

" -.%# $ zatrudnionych w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rze$ 

 

% ; 

 <$"% # 

 6

$  =y

$'% 5& 

 , "% ,$

" 5& 

 >" $"% ,

 

<   $ $ Art. 9. 4 #3 1

 $ /  y *+ , -% .-%, -/% .0, 64, poz. 389 oraz z 1990 r. Nr 71, poz. 417). .1 $'3 1 0/%. 2 ( 5

4#  (Dz.U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 105, poz. 453 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254), 1 .- 9 9-  (Dz.U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18), c) art. 99 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254), 1 /0- 0

2 # 

=$'  *+ , 2%  /2%  , -%  -.. , 29% poz. 461 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254),

1 2- .@ 

2 5 A anicznej (Dz.U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i z 1992 r. Nr 54, poz. 254), 1 /(- .-

 

5  

*+ , //% -22  . , .% /0, (-% poz. 254). Art. 10. 4

 $ /  

 "&$$' 

$*+ , .2% 2% /. , % .-% /( Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178   , 22% --1 ( !0"

#$! #

# "!"

#$! Art. 11. $' $

 

"

 "$&$ 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 1993 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 1993

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia środków zaliczanych do środków własnych, sposobu wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności reasekuracyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie podatku od gier.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 grudnia 1992 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu aptekarza oraz prowadzenia rejestrów aptekarzy i aptek.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wynagrodzenie ławników

  Jaki zwrot kosztów przysługuje ławnikowi sądowemu za sesję 7 godzinną jeśli na co dzień ławnik prowadzi własną działalność gospodarczą?

 • Fundusz socjalny nauczycieli i pracowników szkoły

  Wysokość i zasady naliczania odpisów na fundusz socjalny dla emerytów-nauczycieli określa Karta Nauczyciela. Jakie są zasady tworzenia odpisów dla emerytów-pracowników (...)

 • Oświadczenia majątkowe urzędników

  Czy urzędnicy szczebla podstawowego w ministerstwie są zobowiązani do składania deklaracji majątkowych? Jaki akt prawny omawia składanie deklaracji przez urzędników (...)

 • Koszty wyceny nieruchomości

  Jak wysokie maksymalnie mogą być koszty biegłego sądowego przy wycenie nieruchomości?

 • Zwrot kosztów dla świadka - postępowanie cywilne

  Kolejny raz zostałam wezwana przez sąd do złożenia zeznań w charakterze świadka. W jaki sposób mogę prosić o zwrot kosztów podróży? Do kogo mam się zgłosić (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-17 poz. 1805

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-28 poz. 254

  Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1784

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 1995-04-28 poz. 249

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-18 poz. 684

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.