Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 53 z 1993

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 16 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1992-12-16
Data wejscia w życie:1993-03-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 53 z 1993


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 53 z 1993 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 59 z 1993

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1993 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 58 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 57 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 56 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 22 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 55 z 1993

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie nadania statutu Radzie do Spraw Atomistyki.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 54 z 1993

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1993 r. w sprawie określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w 1993 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 52 z 1993

  Ustawa z dnia 4 września 1992 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.