Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 148 z 1993

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1993-04-23
Data wejscia w życie:1993-05-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 148 z 1993


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 148 z 1993 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 150 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 149 z 1993

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1993 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w drugim kwartale 1993 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 147 z 1993

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia wykazu niektórych przedsiębiorstw państwowych i spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których przekształcenia własnościowe podlegają szczególnemu trybowi.

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 152 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości wpisu od sprzeciwu od ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 153 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie opłat za ekspedycję leków w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 151 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i remoncie jednostek pływających.

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 146 z 1993

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nowe odsetki ustawowe

  Czy jest prawdą, że zmieniły się odsetki ustawowe? W którym Dzienniku Ustaw można te informacje znaleźć?

 • Żądanie odsetek od odsetek w procesie

  W nawiązaniu do pytania o pozew o odsetki ustawowe, czy w przypadku wniesienia pozwu o zasądzenie wymagalnych na dzień bieżący odsetek ustawowych od usankcjonowanej wyrokiem (...)

 • Odsetki od odsetek

  Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo żądać podwójnych odsetek od zaległości w czynszu, tj. odsetek ustawowych wymienionych w wyroku sądowym dotyczącym zapłaty (...)

 • Wysokość żądanych odsetek

  Chciałbym wystąpić przeciwko mojemu kontrahentowi z żądaniem zapłaty odsetek za niewykonanie zobowiązania pieniężnego w terminie. Jak wysokich odsetek mogę żądać?

 • Sposób naliczania ustawowych odsetek

  Jaki jest mechanizm naliczania odsetek ustawowych dla danej stopy procentowej?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.