Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 527 z 1994

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 1994 r. w sprawie wykładni art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1994-09-14
Data wejscia w życie:1994-11-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 527 z 1994


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 527 z 1994 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 523 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 522 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 520 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału nieruchomości i innego mienia, pozostających w zarządzie Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości oraz jednostek podległych i nadzorowanych, a także zasad, trybu i terminów przejęcia przez Polski Komitet Normalizacyjny, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji majątku i spraw przechodzących do ich właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 519 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 518 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 r. w sprawie reorganizacji Międzyresortowego Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 525 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 521 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 524 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bialskopodlaskim. chełmskim, kaliskim, konińskim, koszalińskim, leszczyńskim, lubelskim, olsztyńskim, opolskim, słupskim, tarnobrzeskim i zamojskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 526 z 1994

  Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 29 1 i art. 30 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.