Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 331 z 1994

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 11 maja 1994 r. o zmianie ustawy o znakach towarowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1994-05-11
Data wejscia w życie:1994-07-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 331 z 1994


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1994 Nr 74 poz. 331 USTAWA z dnia 11 maja 1994 r. o zmianie ustawy o znakach towarowych

Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z 

 

   u !" 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: # $    % & ! '&% ( ! &)&* )&*&  ! +  !

+,*  &-!.

'* + % ' (  +&

 *  l ( +&'% * !!#/ &% &" "1a. Tej samej karze podlega ten, kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza !'&%&)&* ! +  !

+,*  &-!.# Art. 2. 01 -! & )! *) 

06/16/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 331 z 1994 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 339 z 1994

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 84 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 338 z 1994

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 24 ustawy budżetowej na rok 1992 w związku z przepisami ustawy o prowizorium budżetowym na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1992 r. oraz art. 15, art. 16 i art. 17 ustawy o zasadach gospodarki finansowej państwa w 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 337 z 1994

  Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 71 ust. 3 w związku z art. 86 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 336 z 1994

  Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 334 z 1994

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Niemiec o połączeniu autostrad oraz budowie urządzeń odprawy granicznej dla nowego przejścia granicznego w rejonie Zgorzelca i Gorlitz, sporządzonej w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 335 z 1994

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 332 z 1994

  Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 333 z 1994

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Niemiec o połączeniu autostrad oraz budowie urządzeń odprawy granicznej dla nowego przejścia granicznego w rejonie Zgorzelca i Gorlitz.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.