Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 396 z 1994

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o przedłużeniu kadencji kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych oraz o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1994-06-24
Data wejscia w życie:1994-08-05
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 396 z 1994


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o przedłużeniu kadencji kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych oraz o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1994 r. Nr 86, poz. 396, Nr 122, poz. 593;

art. 1 i 2 skreślone Art. 3. W ustawie z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 48, poz. 195) w art. 50 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Rada Ministrów zapewni niezbędne środki związane z wykonywaniem przez kolegium odwoławcze przy sejmiku samorządowym zadań, o których mowa w art. 45 ust. 2 i art. 46, w roku 1994.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-08-23

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 396 z 1994 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 401 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 400 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na skrobię kukurydzianą przywożoną z zagranicy na potrzeby produkcji żywności bezglutenowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 404 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 403 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia nadzorcy w postępowaniu układowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 402 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych, przeznaczonych do obrotu.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 405 z 1994

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 17 pkt 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 398 z 1994

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 397 z 1994

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 399 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 395 z 1994

  Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o uregulowaniu niektórych praw majątkowych Polskiej Akademii Nauk.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.