Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 640 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 września 1995 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-09-22
Data wejscia w życie:1995-12-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 640 z 1995


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 640 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 653 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie zasad organizowania i zakresu rehabilitacji leczniczej w domach pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 652 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, w przypadku niektórych chorób przewlekłych wrodzonych, nabytych lub zakaźnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 651 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 650 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dozorze technicznym.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 649 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie wysokości opłat za egzaminy osób ubiegających się o wydanie świadectwa uprawniającego do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 648 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 647 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie maksymalnej wysokości procentu składki, którą zakład ubezpieczeń ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 646 z 1995

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 645 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1995 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przekazania składników majątkowych szkół podstawowych, których prowadzenie przechodzi do obowiązkowych zadań własnych gmin z dniem 1 stycznia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 644 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego w okresie od dnia 1 października 1995 r. do dnia 30 września 1996 r. oraz określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 643 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre komponenty do produkcji źródeł światła przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 642 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1995 r. w sprawie trybu udostępniania prasie informacji oraz organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 641 z 1995

  Ustawa z dnia 27 października 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.