Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 369 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie zakresu i trybu zgłaszania mienia osób krajowych znajdującego się za granicą oraz mienia osób zagranicznych znajdującego się w kraju.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-06-13
Data wejscia w życie:1995-07-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 369 z 1995


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 369 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 370 z 1995

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 372 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 371 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 374 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 373 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 368 z 1995

  Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

porady prawne online

Porady prawne

 • Koncesja na instalowanie systemów alarmowych

  Zakładam firmę instalującą systemy alarmowe. Jakich koncesji i zezwoleń będę potrzebował? Gdzie zwrócić się o wydanie tych dokumentów?

 • Koncesja na ochronę osób i mienia

  W jakiej formie należy prowadzić działalność gospodarczą, aby móc otrzymać koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia?

 • Przywóz dewiz do Polski

  Ile pieniędzy gotówką może wwieść do Polski Polak zamieszkały na stałe za granicą i czy wymagane są do tego jakieś dokumenty, jeśli suma będzie większa, np. (...)

 • Definicja morskiego statku handlowego

  Czy istnieje w polskim prawie definicja statku handlowego? Czy istnieje akt prawny wg którego klasyfikuje się statki?

 • Zajęcie rzeczy najemcy

  Właściciel lokalu bez jakiegokolwiek powiadomienia oraz wbrew zawartej umowie co do spłaty zaległego czynszu dokonał zajęcia mienia znajdującego się w wynajmowanym (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2000-11-29 poz. 23

  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia.

 • Legislacja UE z 2009-03-25 nr 79 poz. 47

  Decyzja Rady 2009/293/WPZiB z dnia 26 lutego 2009 r. dotycząca wymiany listów między Unią Europejską a rządem Kenii w sprawie warunków i trybu (...)

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-05 poz. 678

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-16 poz. 999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-13 poz. 1167

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu ustalania właściciela mienia wydobytego z morza


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.