Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 437 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-07-13
Data wejscia w życie:1995-08-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 437 z 1995


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 437 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 438 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia i przekształcenia podmiotów gospodarczych, oraz określenia organów podmiotów zobowiązanych do dokonania tego zgłoszenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 436 z 1995

  Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 435 z 1995

  Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 434 z 1995

  Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustalenie zameldowania lokatora pod danym adresem

  Jaka jest podstawa prawna do sprawdzenia, czy osoba przebywająca bardzo często w budynku, awanturująca się, wybijająca szyby innym lokatorom w budynku, dokonująca kradzieży (...)

 • Darowizna akcji pracowniczych

  Czy przeniesienie własności akcji nabytych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 118, poz.561 (...)

 • Czas na uchwalenie budżetu państwa

  Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004?

 • Prawo pierwokupu dzierżawcy lasu

  Czy prawo pierwokupu dotyczy gruntów dzierżawionych od Lasów Państwowych? W jaki sposób, dzierżawca gruntów od Lasów Państwowych może stać się ich właścicielem?

 • Powołanie rzecznika dyscyplinarnego w US

  Naczelnik urzędu skarbowego powołał rzecznika dyscyplinarnego nie informując o tym związków zawodowych. Na jakiej podstawie prawnej i w jaki sposób winien być powoływany (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-08 poz. 450

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-05 poz. 1029

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-15 poz. 113

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań.

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-29 poz. 1688

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

 • Monitor Polski 2009 nr 22 poz. 291

  Zarządzenie Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.