Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-11-30
Data wejscia w życie:1996-01-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1996 Nr 1 poz. 1 USTAWA

z dnia 30 listopada 1995 r. 

     oraz ich rodzin Art. 1. 

      owych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36 i z 1995 r. Nr 4, poz. 17) art. 27 otrzymuje brzmienie: "Art. 27.

1. Osobom uprawnionym do zaopatrzenia emerytalnego oraz 

 

 

  

lnych. !"

#$ 

  o %&' 

 (     %

   $   

 l ) $ 

  

   a 

* # + 

$ 

l 

 

  organ emerytalny. , -  +. /  % 

 *

e %

 %( 

 .

 

d

  

 .     (

 0 Art. 2. 1

  ,  06/18/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 1996 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 1996

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 8 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 1996

  Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 1996

  Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie trybu otwierania niedoręczalnych listów i sposobu postępowania z nimi.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania i odprowadzania opłat od czystych nośników i urządzeń służących do utrwalania utworów dla własnego użytku osobistego oraz wskazania organizacji zbiorowego zarządzania właściwych do ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 6 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzynki do doręczania korespondencji, oraz zasad zakładania i użytkowania tych skrzynek.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.