Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 465 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-07-05
Data wejscia w życie:1996-08-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 465 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1996 Nr 100 poz. 465

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) w art. 103 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "2. Przepisu art. 48 nie stosuje się do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się przepisy dotychczasowe.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-10-14

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 465 z 1996 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.