Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 506 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-08-23
Data wejscia w życie:1996-09-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 506 z 1996


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 506 z 1996 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 508 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 507 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie wydłużenia okresu, za który wypłaca się świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 505 z 1996

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie trybu wypłacania świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 510 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad wykonywania kontroli ruchu drogowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 513 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie.

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 509 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie zasad gromadzenia danych dotyczących środków wychowawczych i poprawczych stosowanych wobec nieletnich oraz sposobu udzielania informacji sądom i prokuratorom o tych środkach.

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 504 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 503 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 502 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 512 z 1996

  Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 511 z 1996

  Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie w Diecezji Warszawsko-Praskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 501 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie szczegółowego trybu korzystania przez policjantów z pomocy instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jednostek gospodarczych i organizacji społecznych oraz osób.

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 500 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie wyłączenia w odniesieniu do wyższych szkół morskich stosowania niektórych przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym.

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 499 z 1996

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.