Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 774 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-12-05
Data wejscia w życie:1997-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 774 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1996 Nr 156 poz. 774 USTAWA

z dnia 5 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin.

Art. 1. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 129, poz. 600, z 1994 r. 

 

   

 zmiany: 1) w art. 4 w pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie: !"#

 $ % &  #'(

"

"%

)

$!"%&)"* " #' $+* " ,) -. "

"$/$-

"

)$/$-.

3) art. 27 otrzymuje brzmienie: 0  1 $ "

  2& 

!" &)!"%

 $ % &  #'(

"

"%* ) , &#*$ !"#

& $$/$ #!

"$$ "& & 

! % #&)"

"!

! !"%

 $ % &  #'(

"

"%!

"% % %&)

& $ $ ") $'

" "*

"!&

 $+* "% 1#!

"$ $#"))  '*

 3 &#*$ !"#

 $ % &  #'(

"

"% $ ") $'

" #

$#") ! , &)) ,"$/$ 

$/$ *

'")

$4#&)" &#**

'")

$4#") #

!&

42

 $ & $'

" &#*$ !"#

 $ % &  #'(

"

"% $ ") $'

") ,"$/$ $/$ $#"))  $/$#"

! *,& $ ") $'

" $ % & #'(

"

"%

)

$!"%&)" &#*$ *,& $"))") $ 2 '*

#, )

"$ '*& 

$ $ '*& 

$) ,"$/$ " 

"3 a) dla 1997 r. - 0,30,

06/29/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

b) dla 1998 r. - 0,50, c) dla 1999 r. - 0,75, $ '*& 

$$ "& $ '*

 zgodnie z pkt 3, '*

* 

$ ""*& 

$!

$ " % #

"!

!#!"%

 $ % &  #'(

"

"% $ ") $'

" -.  "

" 5 -

"

) 5 -.    '

)3 0  6"

 7 

!&) $ % ") #' fizycznych, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. a), wynosi 17%. 8 ",

*&  $/$ $#"%)  w art. 27.”

Art. 2. 9% 

,"

)"

 

06/29/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 774 z 1996 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 784 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 787 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 786 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie waloryzacji podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry i salonach gier w automatach losowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 785 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 783 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 782 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1996.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 788 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 777 z 1996

  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 776 z 1996

  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 775 z 1996

  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 781 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków, określonych w ustawie budżetowej na rok 1996.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 780 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 779 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany opłat w sprawach karnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 778 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 773 z 1996

  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. zmieniająca ustawę o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.