Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 40 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 29 listopada 1995 r. o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-11-29
Data wejscia w życie:1996-02-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 40 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 29 listopada 1995 r. o ratyfikacji Porozumienia europejskiego 

    o   

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1996 r. Nr 6, poz. 40.

Art. 1. 

 

   a 

       

  ! 

  "# $

# %  &  '()')*

Art. 2. +

 #(,  # 

*

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 40 z 1996 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Przymus adwokacki przed ETPCz

  Czy w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu istnieje obowiązek reprezentowania przez adwokata, lub radcę prawnego ?

 • Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

  Do którego z europejskich trybunałów - Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, czy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu można wnieść (...)

 • Tymczasowe aresztowanie w świetle Konwencji

  W prawie polskim jest mowa, że dla zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego ustawa nie wymaga udowodnienia, a jedynie uprawdopodobnienia faktu. Mój partner został (...)

 • Ochrona bezpaństwowca w postępowaniu karnym

  Osoba nie posiadająca żadnego obywatelstwa - apatryda (zrzekła się obywatelstwa polskiego i nie otrzymała niemieckiego, stale zamieszkała na terenie Niemiec (od 20 lat), (...)

 • Dochodzenie zaległego wynagrodzenia

  Jaki jest tryb sądowy - dochodzenie zaległych poborów przy rozwiązaniu bez wypowiedzenia umowy o pracę (z art.55 k.p.)?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-12 poz. 802

  Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-06 poz. 177

  Porozumienie Europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzone w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r.

 • Monitor Polski 2009 nr 1 poz. 1

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2008 r. w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

 • Monitor Polski 1998 nr 45 poz. 624

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 1998 r. w 50 rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

 • Monitor Polski 2000 nr 1 poz. 2

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie sytuacji w Czeczenii.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.