Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 347 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-05-30
Data wejscia w życie:1996-06-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 347 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1996 Nr 72 poz. 347

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 73, poz. 435, z 1990 r. Nr 53, poz. 306 i z 1993 r. Nr 47, poz. 213) dodaje się art. 10a w brzmieniu: "Art. 10a.

1. Działalność Rady finansowana jest ze środków budżetowych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Członkom Rady przysługuje ryczałt, którego wysokość i zasady przyznawania określa Prezydent w drodze zarządzenia.

3. Ryczałt, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje członkom Rady zajmującym kierownicze stanowiska państwowe.". Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1996 r.

2005-10-14

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 347 z 1996 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 349 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych zbóż przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 348 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 11

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa

 • Monitor Polski 2001 nr 11 poz. 167

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa.

 • Monitor Polski 2013 poz. 894

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Sądownictwa

 • Monitor Polski 1997 nr 83 poz. 809

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1997 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa.

 • Monitor Polski 2011 nr 117 poz. 1180

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.