Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 390 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-07-12
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 390 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych

Rozdział 1 (art. 1-4) (uchylony)

Rozdział 2 Pracownicze ogrody działkowe Art. 5-10. (uchylone).

Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 965, z 2000 r. Nr 50, poz. 581, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, z 2004 r. Nr 240, poz. 2408, z 2005 r. Nr 169, poz. 1419.

Art. 11.

1. (uchylony).

2. Decyzja o likwidacji czasowego ogrodu działkowego powinna być wydana co najmniej na rok przed terminem, na który udzielona została lokalizacja. Likwidacja czasowego ogrodu następuje bez odszkodowania.

3. W braku decyzji, o której mowa w ust. 2, czasowy rodzinny ogród działkowy staje się ogrodem stałym. Art. 12-23. (uchylone). Rozdział 3 (art. 24-31) (uchylony) Rozdział 4 (art. 32-36) (uchylony)

2005-10-11

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 390 z 1996 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 389 z 1996

    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

  • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 388 z 1996

    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1996 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.