Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 650 z 1997

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1997-06-26
Data wejscia w życie:1997-09-18
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 650 z 1997


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 103, poz. 650, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365.

Art. 1. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie otrzymuje dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych, z wyjątkiem finansowania kosztów realizacji środków trwałych w budowie służących procesowi dydaktycznemu. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie poczynając od roku budżetowego 1998 r.

2005-10-13

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 650 z 1997 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 655 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 657 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 656 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad i sposobu ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach.

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 654 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 653 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zwiększenia wydatków oraz wysokości niedoboru budżetu państwa na rok 1997.

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 658 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 1997 r. w sprawie zakresu, wysokości i warunków otrzymywania należności z tytułu przeniesienia służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 660 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r. w sprawie kryteriów oraz szczegółowych zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych w średnich szkołach medycznych oraz zadań i obowiązków dyrektorów tych szkół w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 652 z 1997

  Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 651 z 1997

  Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.