Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 676 z 1997

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1997-08-01
Data wejscia w życie:1997-09-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 676 z 1997


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 676 USTAWA z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw Art. 1. 

 

   

  

 ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 127, poz. 583 i Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 95, poz. 473 i Nr 138, poz. 681, z 1996 r. Nr 87, poz. 395, Nr 100, poz. 461, Nr 136, poz. 636 i Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r. Nr 30, 

 

  ! 

 " # $  $%

 " &$ ' '(%

 )* i

  

'!  * 

 

' par

  ++ , &2) w art. 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: & 

' ,% 

' ,. !

a' ,! (    . 

' , 

okresy podlegania represjom wojennym i okresu powojennego, okre, 

% 

 . % % ! )     *

 ! esów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 3a,". Art. 2. /  , , 

 

 

*   . '     * #/ (

 , 

'  ,( (

  '(

 ( 

* !.

*'

 osek. Art. 3. 0

( 

 *'06/22/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 676 z 1997 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1993-12-02 poz. 583

  Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 1998-03-20 poz. 351

  Ustawa z dnia 20 marca 1998 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Monitor Polski 2009 nr 10 poz. 133

  Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 1995-09-29 poz. 681

  Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Monitor Polski 2010 nr 10 poz. 110

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.