Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 836 z 1997

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystania.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1997-10-08
Data wejscia w życie:1997-10-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 836 z 1997


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 836 z 1997 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 840 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1997 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 839 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 838 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 października 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 837 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 835 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1997 r. w sprawie odraczania płatności należności celnych oraz udzielania innych ułatwień płatniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 834 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 833 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 832 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego odpoczynku.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 831 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zakresu i sposobu wyodrębnienia składników majątku oraz etatów dla Inspekcji Celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 830 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 829 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.