Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 140 z 1997

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1997-03-10
Data wejscia w życie:1997-04-03
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 140 z 1997


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 140 z 1997 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 137 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w 1997 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 141 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie radomskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 139 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 142 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lutego 1997 r. w sprawie przewozu przesyłek towarowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 143 z 1997

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym.

porady prawne online

Porady prawne

 • Urlop macierzyński a działalność gospodarcza

  Jeżeli kobieta jest zatrudniona na czas nieokreślony i jednocześnie zakłada własną działalność gospodarczą, to czy w wypadku ciąży, będąc na zasiłku macierzyńskim, (...)

 • Zwolnienie lekarskie kobiety w ciąży a zasiłek

  Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym do dnia 14.01.2007 r. W dniu 8.01.2007 r. dostarczyła zwolnienie lekarskie od dnia 6.01.2007 r. do 26.01.2007 r, oraz zaświadczenie (...)

 • Zasady obliczania zasiłku macierzyńskiego

  Moja umowa o pracę z dnia 02.03.2002 r. składa się z płacy zasadniczej miesięcznej w wysokości 2000 zł i premii stałej miesięcznej w wysokości 450 zł. Przebywałam (...)

 • Zwłoka z wypłatą świadczenia ZUS

  Jestem na zasiłku przedemerytalnym, pieniądze na konto powinienem dostać do 10 każdego miesiąca, niestety z tym jest różnie. Dzisiaj jest już 17 a ich nie ma, tak (...)

 • Świadczenia z pomocy społecznej

  Wystąpiłem do opieki społecznej o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej w związku ze złą sytuacja materialna i ewidentną potrzebą poprawienia funkcjonowania rodziny: (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-04 poz. 1564

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2001 r. sygn. akt SK. 15/2001.

 • Dziennik Ustaw z 1999-01-21 poz. 170

  Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-26 poz. 524

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-18 poz. 1857

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-29 poz. 1210

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.