Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 297 z 1997

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 6 marca 1997 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1997-03-06
Data wejscia w życie:1997-05-16
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 297 z 1997


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 297 z 1997 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 314 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegająych się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 313 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 312 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 maja 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na inspektorów standaryzacji Centralnego Inspektoratu Standaryzacji, powoływania i składu komisji kwalifikacyjnej oraz wysokości wynagrodzenia jej członków.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 311 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu nabywania akcji przez uprawnionych plantatorów buraka cukrowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 310 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 309 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 308 z 1997

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 307 z 1997

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 306 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gmin wchodzących w skład województw.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 305 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby straży pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 304 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia przedsiębiorstwa państwowego oraz państwowych osób prawnych nie będących spółkami, które mogą przekazywać gminom lub innym osobom prawnym zakładowe budynki mieszkalne.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 303 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych oraz wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 302 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Dzieci.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 301 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 300 z 1997

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do załączników I, II i III do Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r., oraz ogłoszenia uaktualnionych jednolitych tekstów tych załączników.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 299 z 1997

  Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 298 z 1997

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.