Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 36 z 1997

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-12-30
Data wejscia w życie:1997-02-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 36 z 1997


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 36 z 1997 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 34 z 1997

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 35 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 33 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 37 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskiwania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu rodzinnego o niewyrażeniu sprzeciwu na pobranie ze zwłok komórek, tkanek i narządów.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 32 z 1997

  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 31 z 1997

  Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustaw: o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, o drogach publicznych, Prawo celne, o ochronie granicy państwowej oraz o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 30 z 1997

  Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o ratyfikacji Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi Państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju dotyczącej statusu ich sił zbrojnych oraz jej Protokołu dodatkowego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-29 poz. 1245

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych.

 • Monitor Polski 2004 nr 16 poz. 273

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2012 poz. 935

  Zarządzenie Nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2006 nr 21 poz. 241

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-25 poz. 626

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.