Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 403 z 1997

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 1997 r. o utracie mocy obowiązującej art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1997-06-12
Data wejscia w życie:1997-07-05
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 403 z 1997


Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 403 z 1997 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 404 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 1997 r. o utracie mocy obowiązującej § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie określenia wzorów dokumentów i rodzaju innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 402 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 401 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 400 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 399 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 398 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, realizowanych przez wyspecjalizowane organy wojskowe, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 397 z 1997

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie zakończenia likwidacji ministerstw i urzędów znoszonych w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 396 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 395 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie zasad i trybu opiniowania projektów urządzeń sportowych i sprzętu sportowego pod względem ich zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny użytkowania oraz korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 394 z 1997

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 maja 1997 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Skopje dnia 28 listopada 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 393 z 1997

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Skopje dnia 28 listopada 1996 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.