Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 937 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 września 1998 r. o przedłużeniu kadencji ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-09-30
Data wejscia w życie:1998-12-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 937 z 1998


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 30 września 1998 r.

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 145, poz. 937.

o przedłużeniu kadencji ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń

Art. 1. Przedłuża się kadencję ławników ludowych w sądach powszechnych, wybranych na kadencję obejmującą lata 1994 - 1998, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751 - 753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 607), do dnia 31 grudnia 1999 r. Art. 2. Przedłuża się kadencję członków kolegiów do spraw wykroczeń, wybranych na kadencję obejmującą lata 1994 - 1998, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1982 r. Nr 45, poz. 291, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 43, poz. 251, z 1991 r. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 717), do dnia 31 grudnia 1999 r. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-08-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 937 z 1998 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 946 z 1998

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1998 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 945 z 1998

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 1998 r. sygn. akt K.22/98

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 940 z 1998

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych Naczelnego Sądu Administracyjnego, określenia ich siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 939 z 1998

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego i regulaminu jego działania.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 944 z 1998

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 1998 r. sygn. akt SK.7/98

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 941 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego właściwych do przejęcia uprawnień organu, który je utworzył.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 943 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 938 z 1998

  Ustawa z dnia 22 października 1998 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 942 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1994-06-24 poz. 396

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o przedłużeniu kadencji kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych oraz o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-10 poz. 1114

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji zebrań żołnierskich oraz szczegółowych zasad wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-21 poz. 987

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-08 poz. 828

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych.

 • Komunikat UE z 2010-07-15 nr 191 poz. 5

  Zawiadomienie zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 885/2006 w sprawie mianowania członków, odnowienia mandatu członka oraz mianowania (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.