Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 204 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 6 lutego 1998 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-02-06
Data wejscia w życie:1998-03-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 204 z 1998


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 204 z 1998 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 216 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału placówek podstawowej opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 215 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 214 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 213 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego, składanego przez cudzoziemca ubiegającego się o prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa lub o ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 212 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 211 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 210 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 209 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 208 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 1998/1999.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 207 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 206 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania satutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 205 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 203 z 1998

  Ustawa z dnia 6 lutego 1998 r. o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych nadanych przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 202 z 1998

  Ustawa z dnia 22 stycznia 1998 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Głównego Urzędu Miar.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.