Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 330 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o badaniach i certyfikacji do wyrobów produkowanych w kraju i importowanych wyłącznie na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a także właściwości organów w tych sprawach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-04-23
Data wejscia w życie:1998-05-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 330 z 1998


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 330 z 1998 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 331 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 336 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania zezwoleń i zgód na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 341 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 335 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 332 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 340 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie rodzajów dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi i wykonywaniu przewozów kolejowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 339 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 338 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 334 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie kryteriów, form i trybu przyznawania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 333 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 337 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.