Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 383 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-04-02
Data wejscia w życie:1998-05-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 383 z 1998


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 383 z 1998 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 388 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 1998 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 389 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 387 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 386 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych, w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła oraz określenia organów uprawnionych do kontroli przestrzegania wprowadzonych ograniczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 385 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy - Prawo energetyczne do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostek wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, jednostek organizacyjnych więziennictwa podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz organów właściwych w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 384 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad współpracy Inspekcji Celnej z Urzędem Ochrony Państwa, Policją i Strażą Graniczną w zakresie korzystania z pomocy osób nie zatrudnionych w Inspekcji Celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 382 z 1998

  Ustawa z dnia 19 lutego 1998 r. o zmianie ustawy o rachunkowości.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.